GTRR

 

+81-567-66-5730

MOB NAV
Di chuyển ra nước ngoài ý kiến ​​của tôi
 Public Forums   Started by Geff gardt   2023-01-23 14:03:24 +05:00   Comments: 3    Viewed: 35

 1. Geff gardt
  Geff gardt Member
  Di chuyển ra nước ngoài có nghĩa là bạn phải xây dựng các nhóm xã hội và nghề nghiệp mới. Điều này có thể khó khăn, đặc biệt nếu bản chất bạn là người nhút nhát hoặc nếu bạn không nói tiếng địa phương quá tốt. Tuy nhiên, đây là cách tốt nhất để cải thiện khả năng giao tiếp của bạn – một kỹ năng không chỉ quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn mà còn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.
  Geff gardt, 2023-01-23 14:03:24 +05:00
 2. Matt salvator
  Matt salvator Member
  Tôi quyết định tham gia một chương trình Global Citizen cách định cư ở mỹ Ngay cả khi bạn đến một đất nước mà họ nói cùng ngôn ngữ với bạn, bạn sẽ không được chuẩn bị gì cho sự thay đổi văn hóa. Bạn sẽ gặp những người có quan điểm sống hoàn toàn mới và tìm ra những cách mới để làm những việc bình thường nhất. Mọi thứ từ bữa sáng bạn ăn gì cho đến khi bạn đi làm đều có thể khác. Chấp nhận những thay đổi, chấp nhận giấc ngủ trưa và tận dụng tối đa vị trí mới của bạn.
  Matt salvator, 2023-01-25 11:56:14 +05:00
 3. Dave marshall
  Dave marshall Member
  Di chuyển ra nước ngoài là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới. Trên thực tế, bạn có thể gặp nhiều người hơn trong một năm so với số người mà bạn sẽ gặp trong cả cuộc đời nếu bạn cứ ở yên một chỗ. Điều này là do khi bạn chuyển đến một nơi ở mới, bạn sẽ tự động được đưa vào các tình huống xã hội với những người bạn cũ và người dân địa phương khác
  Dave marshall, 2023-01-25 12:30:12 +05:00
 4. (You must log in or sign up to post here)

Report Post

Write your reason

Log in | Sign up
Terms & Conditions!
Help!